15. april 2024

Forberedende

Hva?

En bevegelse for å fremme Guds hensikt for nasjonen og gjenopprette enhet i folket

Eksponere alt som ikke er for Norge

Omvendelse – tilbake til utgangspunktet (tilbakestilling)

Gjenopprette rollen til Grunnloven

Inspirere alle til å studere og forstå Norges grunnlov

Lede mennesker til å bli interessert i verdigrunnlaget til Norges Grunnlov (Bibelen og det bibelske verdensbildet)

Forstå at det finnes en lovens ånd, hvor alle som håndhever loven også er forpliktet til å forstå lovens ånd.

Alle offentlige tjenere må kjenne verdigrunnlaget til Norges Grunnlov

Eksponere urettferdighet i Norge og gjenopprette loddesnoren

Folket kan forstå loven og leve etter den

Loven skal beskytte folket, ikke staten og forvaltningen

Grunnlag for å bygge ned byråkratiet og holde det utøvende tilregnelig overfor loven

Inspirere mennesker til å ta ansvar i lokalsamfunnet og ved valg

Hjelpe mennesker å forstå trusselen bak globalsamfunnet og totalitært styre

Forstå hvor viktig det er med et rettsvesen som ikke er politisk, men upartisk

Få undervisning av Norges Grunnlov inn i skolens pensum

Alle politisk engasjerte er forpliktet til å forstå og å respektere Norges Grunnlov

Gjenopprette nasjonal stolthet og respekt

Gjenopprette individets suverenitet

Gjenopprette Norges suverenitet som nasjon

Politikk er alles ansvar

Folket er nasjonens lovgivende organ

Vi har som mål å legge til rette for valg av kandidater, uavhengig av parti, som står for grunnlovsbasert regjering og maksimal frihet for individet.

Prinsippet bak begrenset myndighet er å gi folket mulighet til å styre seg selv og hindre myndigheten fra å kunne lovregulere hver detalj i våre liv.

Vi vil støtte en planlagt, strategisk og overveid tilbakeføring av den makt staten har tatt til seg, tilbake til folket, lokalsamfunnet og individet.