18. juli 2024

Våre barn må lære grunnloven

Den eneste måten vi kan bygge et vern for vår nasjon er ved å legge fundamentet ned i fremtidige generasjoner. Dersom våre barn ikke kjenner vår historie og nasjonens høyeste lov kan hvem som helst lede dem på ville veier.

Vi har et ansvar for å sikre vår nasjons fremtid. Bruk tid til å studere Norges historie. Det er kamp over alle nasjoner, nettopp fordi nasjoner ikke skjedde av seg selv, men var en hensikt som har sin opprinnelse bare ett eneste sted; i den evige Guds hjerte.

Så erkjenner også Norges Grunnlov at Gud er fundamentet vi bygger på. Våre landsfedre erkjente det og vi må bygge videre på samme fundament. Hva har vi å kjempe for dersom grunnvollene forsvinner?

Det er høy tid for å utdanne oss selv. Dette er et ansvar vi må ta, nettopp fordi folket er den lovgivende forsamling. Svikter vi vår rolle vil alt en dag være tapt. Historien taler klart.